Ieder kind kan te maken krijgen met luizen.  In het geval dat je kind luizen heeft willen we je vragen steeds de directie te contacteren.

Indien de leerkracht dit ontdekt zal hij/zij dit ook doorgeven aan de directie.

In dat geval hanteert de school het volgende stappenplan:

  • indien de leerkracht dit gemeld heeft aan de directie zal de directie onmiddellijk de ouder contacteren en de ouder vragen om met de behandeling te starten. De leerling met terug naar school komen als hij/zij geen luizen en/of neten meer heeft;
  • de leerlingen/klassen waar het kind mee in contact gekomen is zal een algemene brief meekrijgen om thuis ook te controleren op luizen. Dit gebeurt met alle respect van de privacy.

Preventief worden er in de klas lesjes geven over hoe voorkomen en omgaan met luizen.