Wat zijn schooltoelagen?

Ouders met kinderen in de kleuterschool, het lager onderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs kunnen schooltoelagen ontvangen. Dit is een vergoeding uitbetaald aan de ouders om een deel van de schoolfactuur te bekostigen.

Krijgt ieder kind een schooltoelage?

Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden, bv. men mag niet een te hoog inkomen hebben, men moet in België wonen en natuurlijk… de kinderen moeten regelmatig naar school gaan.

Deze aanvraag gebeurt automatisch indien jullie er recht op hebben. Dit gebeurt via jullie kinderbijslagfonds.