Wat zijn schooltoelagen?

Ouders met kinderen in de kleuterschool, het lager onderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs kunnen schooltoelagen ontvangen. Dit is een vergoeding uitbetaald aan de ouders om een deel van de schoolfactuur te bekostigen.

Krijgt ieder kind een schooltoelage?

Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden, bv. men mag niet een te hoog inkomen hebben, men moet in België wonen en natuurlijk… de kinderen moeten regelmatig naar school gaan.

Nog nooit een schooltoelage aangevraagd? Niet zo vertrouwd met papieren en documenten?

U kan altijd een afspraak maken met de zorgcoördinator. Deze kan u helpen of u op weg zetten bij het invullen van de aanvraag.

Wat moeten jullie meebrengen:

-SIS-kaarten van het hele gezin (vader, moeder, kinderen)

-rekeningnummer van de bank

-eventueel bedragen/rekeninguittreksels van ontvangen alimentatie

-eventueel belastingsbrief vorig kalenderjaar (berekening met vermelding bijbetalen of teruggave)