De zesdejaarsleerlingen hebben hun getuigschrift ontvangen en zijn klaar om de stap te zetten naar het middelbaar. Ze hebben hun jaar afgesloten met hun talenten.