Begin- en einduren van de schoolactiviteiten.

  • voormiddag : van 08.35 u. tot 12.20 u.
  • namiddag :  van 13.20 u. tot 15.00 u.

Hierbij willen we alle ouders verzoeken om hun kinderen op tijd naar school te brengen. Ook voor de kleuters zijn de eerste activiteiten van de dag van het grootste belang. Stuur de kinderen echter ook niet te vroeg naar school. Het toezicht begint pas vanaf 08.20 u.

Woensdag namiddag is er geen school.  Dan hebben alle kinderen vrijaf vanaf 12.10 u.

Voor 08.20 u. mag niemand op de speelplaats.

De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kinderen die toch op de  speelplaats aanwezig zijn. Bovendien behoudt de school zich het recht voor om kinderen  die toch aanwezig zijn, voor rekening van de ouders in de opvang onder te brengen.

Dezelfde regeling geldt voor ’s avonds. Een kwartier na schooltijd is het toezicht beëindigd.

Na 15.15 u. mogen geen kinderen meer op de speelplaats blijven.