Wanneer inschrijven?

Kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden mogen naar school gaan. Ze zijn echter nog niet schoolplichtig (dit is vanaf september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt). Wil je je kind naar school laten gaan, schrijf je kind eerst in. Dit kan dus vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Vervolgens mag je kind naar school komen vanaf de instapdatum na de inschrijvingsdatum.

Pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister.

Inschrijvingen gebeuren via een afspraak op het secretariaat.

Inschrijvingen van leerlingen.

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.

Instapdata.

Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn vanaf de volgende instapdagen:

  • de eerste schooldag: 1 september 2018 
  • 5 november 2018 na de herfstvakantie – open klasdag 17/10/’18
  • 7 januari 2019 na de kerstvakantie – open klasdag 12/12/’18
  • 1 februari 2019 – open klasdag 12/12/’18
  • 11 maart 2019 na de krokusvakantie – open klasdag 20/02/’19
  • 23 april 2019 na de paasvakantie – open klasdag 27/03/’19        
  • 3 juni 2019 na hemelvaartsdag – open klasdag 22/05/’19

Kleuters die ouder zijn dan 3 jaar kunnen op elk ogenblik instappen.