Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De school vraagt geen inschrijvingsgeld.

Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zijn gratis.

De school zal echter wel een bijdrage vragen voor een aantal zaken. Namelijk voor de uitstappen, de toneelvoorstellingen, voor een turn-t-shirt …

Er is echter een maximum bedrag dat de school aan de ouders mag vragen. Voor de kleuters is het maximum bedrag 45€ en voor de leerlingen van het lager onderwijs is het maximum bedrag 85€ per schooljaar. Heeft u het financieel moeilijk en kan u bepaalde uitstappen niet betalen, neem dan contact op met de directeur.

Meer informatie over de maximum factuur.