Inschrijvingen gebeuren via het secretariaat.

Wat meebrengen?

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont:

  • SIS-kaart
  • trouwboekje

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Ik ben niet-Belg. Welke documenten moet ik voorleggen?

Je schrijft je kind in met dezelfde documenten als alle kinderen. Als niet-Belg kan je ook de volgende documenten gebruiken:

  • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  • Reispas voor vreemdelingen die niet in BelgiĆ« geboren zijn en niet in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven

Welke informatie krijg ik van de school?

Als je je kind inschrijft in een school, krijg je heel wat informatie:

  • Dag- en weekverloop in de school
  • Schoolkosten
  • Voor- en naschoolse opvang
  • Opvoedingsproject

Een basisschool kan deze informatie opnemen in het schoolreglement of ze kan die meedelen in een afzonderlijk document.