Wat is de Ouderraad?

De ouderraad is een groep ouders die zich samen inzet voor de werking van de school en via allerhande activiteiten een extraatje wil bezorgen aan de kinderen.
Dit is onder andere een bijdrage voor de schoolreizen, aankopen van materialen, heropfrissen speelplaats ….

Enkele activiteiten die door de ouderraad worden ondersteund of georganiseerd zijn:

  • tekenfund
  • pizza-actie
  • paasontbijt
  • organiseren afscheidskamp 6de leerjaar.

Werking?

De ouderraad vergadert 1x per maand. Op de agenda van zo’n vergadering staat de planning van de activiteiten (dit zijn bijvoorbeeld verkoop van ontbijtpakketten, het schoolfeest…). De activiteiten die reeds achter de rug zijn worden geëvalueerd. Het financiële plaatje wordt bekeken en er wordt beslist waar er geld aan besteed zal worden.

Interesse?

Heb je interesse om lid te worden van de ouderraad, stuur dan een e-mail naar Kim Schippers,  de huidige voorzitster van de ouderraad.

 

Kernleden ouderraad.

  • Voorzitter: Kim Schippers
  • Penningmeester: Claudia van der Straaten
  • Secretariaat: Vivian van de Veerdonk
  • Directie en/of afvaardiging van de leerkrachten