Onze school wordt beheerd door een raad van bestuur, nl. VZW Katholiek Basisonderwijs Lanaken-Kesselt

Doelstelling van de organisatie.

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het inrichten en het bevorderen van het katholiek onderwijs en opvoeding, in overeenstemming met de leer van de roomskatholieke kerk en met de bepalingen van het kerkelijk recht over de christelijke opvoeding. Hiertoe streeft zij de schoolse, sociale, godsdienstige, culturele, wetenschappelijke en sportieve vorming na, in het kader en volgens de richtlijnenvan het katholiek onderwijs en volgens de eigen pedagogische methode.

Juridisch statuut.

Benaming: KATHOLIEK BASISONDERWIJS LANAKEN-KESSELT
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel: Elzenstraat 5,  3620 Lanaken
Ondernemingsnr: 420.923.283