• Wij zijn een gemengde, katholieke, vrije basisschool en hebben respect voor ieders mening.
  • We tonen eerbied t.o.v. de natuur.
  • We hebben respect voor mekaar.
  • We gaan respectvol om met materialen.
  • Als leerling van het Wezeltje, verwachten we dat je beleefd, hoffelijk en voorkomend bent ten overstaan van de medeleerlingen en het personeel. En dit zowel in, als buiten de school. 
  • We komen netjes gekleed en verzorgd naar school. De kledij en uiterlijk zijn wars ven trends, religieuze of andere kentekens.
  • We letten op een keurig taalgebruik.
  • We komen op tijd naar school.
  • We luisteren naar de directeur, de leerkrachten en derden.