De eerste hulp wordt toegediend door de leraar die op dat moment aanwezig is.

Er is op school steeds materiaal voor eerste hulp aanwezig.

Preventie

De school probeert via verschillende acties en afspraken ervoor te zorgen dat ongevallen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.

Acties:

  • controle speeltuigen;
  • beveiliging kapstokken;

Afspraken:

  • niet lopen in de gangen;
  • niet lopen op de trappen;
  • geen juwelen bij turnen;

Klein ongeval

Indien de eerste hulp op school voldoende is (bv, de verzorging van een oppervlakkige wonde), zijn er geen verdere stappen nodig.

Kleine ongevallen worden steeds geregistreerd op een registratieblad.

Zwaar ongeval

Bij een zwaarder ongeval worden steeds de ouders gecontacteerd. Indien nodig wordt er contact genomen met het ziekenhuis of met een huisarts en/of erheen gegaan.

Bij een ongeval krijgt het kind een verzekeringspapier mee van school. Het formulier wordt ingevuld door de arts en aan de voorkant vermeld de ouder het eigen rekeningnummer. Het papier moet bezorgd worden aan het secretariaat van de school.