Instapdata.

Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig, met uitzondering van de 5-jarigen. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn vanaf de volgende instapdagen:

  • 09/01/2023
  • 01/02/2023
  • 27/02/2023
  • 17/04/2023
  • 22/05/2023

Voor elke instapdag is er de mogelijkheid om even kennis te maken met de juf en het klasje. Onze kijkdagen gaan telkens door van 8u45 tot 9u45 op volgende data:

  • 08/02/2023
  • 22/03/2023
  • 03/05/2023

Kleuters die ouder zijn dan 3 jaar kunnen op elk ogenblik instappen.

Indien je interesse hebt om in te schrijven of naar een open klasdag te komen, gelieve een mail te sturen naar secretariaat@hetwezeltje.be