Instapdata.

Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn vanaf de volgende instapdagen:

  • de eerste schooldag: 1 september 2018 
  • 5 november 2018 na de herfstvakantie – open klasdag 17/10/’18
  • 7 januari 2019 na de kerstvakantie – open klasdag 12/12/’18
  • 1 februari 2019 – open klasdag 12/12/’18
  • 11 maart 2019 na de krokusvakantie – open klasdag 20/02/’19
  • 23 april 2019 na de paasvakantie – open klasdag 27/03/’19        
  • 3 juni 2019 na hemelvaartsdag – open klasdag 22/05/’19

Kleuters die ouder zijn dan 3 jaar kunnen op elk ogenblik instappen.