Instapdata.

Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn vanaf de volgende instapdagen:

  • de eerste schooldag: 2 september 2019 
  • 4 november 2019 na de herfstvakantie – open klasdag 16/10/’19
  • 6 januari 2020 na de kerstvakantie – open klasdag 11/12/’19
  • 1 februari 2020 – open klasdag 11/12/’19
  • 2 maart 2020 na de krokusvakantie – open klasdag 12/02/’20
  • 20 april 2020 na de paasvakantie – open klasdag 25/03/’20        
  • 25 mei 2020 na hemelvaartsdag – open klasdag 06/05/’20

Kleuters die ouder zijn dan 3 jaar kunnen op elk ogenblik instappen.