Instapdata.

Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig, met uitzondering van de 5-jarigen. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn vanaf de volgende instapdagen:

  • de eerste schooldag: 1 september 2021
  • 8 november 2021 na de herfstvakantie – open klasdag 20/10/2021
  • 10 januari 2022 na de kerstvakantie – open klasdag 15/12/2021
  • 1 februari 2022 – open klasdag 19/01/2022
  • 7 maart 2022 na de krokusvakantie – open klasdag 16/02/2022
  • 18 april 2022 na de paasvakantie – open klasdag 16/03/2022       
  • 30 mei 2022 na hemelvaartsdag – open klasdag 4/05/2022

Kleuters die ouder zijn dan 3 jaar kunnen op elk ogenblik instappen.

Indien je interesse hebt om in te schrijven of naar een open klasdag te komen, gelieve een mail te sturen naar secretariaat@hetwezeltje.be