Wij zijn een gemengde, katholieke, vrije basisschool en hebben respect voor ieders mening.

We tonen eerbied t.o.v. de natuur.

We hebben respect voor mekaar.

We gaan respectvol om met materialen.

Als leerling van het Wezeltje, verwachten we dat je beleefd, hoffelijk en voorkomend bent ten overstaan van de medeleerlingen en het personeel. En dit zowel in, als buiten de school. 

We komen netjes gekleed en verzorgd naar school. De kledij en uiterlijk zijn wars ven trends, religieuze of andere kentekens.

We letten op een keurig taalgebruik.

We komen op tijd naar school.

We luisteren naar de directeur, de leerkrachten en derden.